Inzicht in CO2 footprint Uzin Utz Nederland

 Doelstellingen scope 1 en 2:

  • In 2017 zal Uzin Utz Nederland geen CO2-uitstoot meer veroorzaken door gas en elektriciteit. We nemen geen gas meer af en gebruiken alleen nog maar (donker) groene energie die we deels zelf opwekken via zonnepanelen. 
  • In 2017 stellen wij ons ten doel om per fte 1% minder CO2-uitstoot te veroorzaken met onze leaseauto's door een aangescherpt beleid t.a.v. "auto-keuze".
  • De doelen voor de langere termijn (t/m 2018) zijn omschreven in de voortgangsrapportage.

Doelstellingen scope 3:

Wij willen een voortrekkersrol spelen bij het verduurzamen van de keten. In scope 3 wordt verder gekeken dan bij scope 1 en 2 die makkelijker binnen het bereik liggen.  

Uzin Utz Nederland probeert haar CO2-uitstoot te verminderen door het - indien mogelijk - verminderen van kilometers in transport en door het aanbieden van verpakkingen die minder CO2-uitstoot veroorzaken dan de traditionele. Tevens worden nieuwe grondstoffen gezocht en beproefd die een verbetering "in de keten" kunnen bewerkstelligen.


In de voortgangsrapportage worden de doelstellingen in scope 3  (t/m 2018)  omschreven.

CO2-voortgangsrapportage

Deze rapportage geeft informatie over het CO2 beleid en doelstellingen van Uzin Utz Nederland de CO2 footprint en de voortgang op de doelstellingen om CO2 emissies te verminderen.

Voortgangsrapportage 2016

Voortgangsrapportage 2015

Voortgangsrapportage 2014

CO2-tussenrapportage

Deze rapportage geeft informatie over het CO2 beleid en doelstellingen van Unipro, de CO2 over het eerste half jaar en de voortgang op de doelstellingen om CO2 emissies te verminderen.

CO2-tussenrapportage 1e halfjaar 2017

CO2-tussenrapportage 1e halfjaar 2016

CO2-tussenrapportage 1e halfjaar 2015

Keteninitiatieven

Duurzaamheid en CO2 reductie gaat bij ons verder dan alleen de eigen bedrijfsactiviteiten. Ook in de keten maken wij ons sterk voor verduurzaming en CO2 reductie. Door op de onderstaande link te klikken vindt u een overzicht van enkele initiatieven in de keten waar bij betrokken waren.

Keteninitiatieven